REKISTERISELOSTE

1. Rekisterin pitäjä
Tahkoexperience Oy (Y-tunnus 2760911-5)
Laitisenmäki 318 C
73320 Nilsiä
info@tahkoexperience.fi
www.tahkoexperience.fi

2. Yhteyshenkilöt
Teija Kemppi
puh. 0500 404330
info@tahkoexperience.fi
www.tahkoexperience.fi

3. Rekisterin nimi
Tahkoexperience Oy markkinointi- ja käyttäjärekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Tahkoexperience Oy:n
oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen
käsittely verkkopalveluihin ja sen kehittämiseen liittyviin tarkoituksiin ja/tai markkinoinnin
hoitamiseen liittyviin toimenpiteisiin. Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle.
Henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, maksun valvonnan, yhteydenottojen,
asiakaskyselyiden, uutiskirjeen lähettämisen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien
toimenpiteiden yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö
Seuraavien henkilöryhmien tietoja voidaan käsitellä: Rekisterinpitäjän asiakkaan tai asiakkaana
olleen yrityksen tai työnantajayhteisön yhteyshenkilöt, Tahkoexperience -ohjelmiston käyttäjät tai
markkinointiluvan antaneet.
Tietoja voi olla nimi, puhelinnumero, sähköpostisosoite, osoite.
Rekisterinpitäjän ylläpitämän Tahkoexperience-palvelun käyttöönottaneiden tahojen tapahtumiin
tietonsa antaneiden henkilöiden tiedot tallennetaan, mutta niitä ei käytetä
markkinointitarkoituksiin eikä tietoja anneta kolmansille osapuolille.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Tahkoexperience Oy asiakkaiden tai asiakkaina olleiden yhteisöjen / yritysten
yhteyshenkilöistä, markkinointiluvan Tahkoexperience.fi antaneista henkilöistä ja yleisesti
saatavilla olevista internetlähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojenluovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien sitä
edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tahkoexperience Oy ja asiakkaan välinen yhteys on salattua eli teknisesti suojattua.

10. Oikeus tarkistaa ja muuttaa rekisterin tietoja sekä kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisterissä on. Pyyntö on toimitettava kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.