Tahkon ja Nilsiän palvelukarttaPALVELUKARTTA     Instagram kuviaFIILIS     I Love Tahko BlogiBLOGI     SuomeksiFI | In englishENKalastusmatka ei sisällä automaattisesti eväitä ja kalastuslupia, mutta ne ovat tilattavissa erikseen pyydettäessä.
Asiakas voi itse ostaa kalastonhoitomaksun kätevästi osoitteesta: http://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastusmaksut-ja-luvat/kalastonhoitomaksu.html 
tai tarvittaessa pyytää opasta hankkimaan luvat. Lupien hinnat lisätään tuotteen lopulliseen hintaan.
Opas tarkistaa ennen vesille lähtöä, että luvat ovat kunnossa. Ilman kalastuslupia ei kalastusmatkaa voida järjestää.
Laskutuslisä 5 € lisätään jokaiseen yritykselle tai yksityishenkilölle lähetettyyn laskuun.
Matkan varaus:
Matka on mahdollista varata ainoastaan sähköpostilla, kirjallisesti. Tällöin asiakkaan ja palvelun välittäjän sekä kalastusoppaan välille syntyy sopimus matkasta.
Matka maksetaan ennen vesille lähtöä joko käteisellä tai I-Zettlellä.
Ainoastaan yritykset voidaan laskuttaa sovitusti.
Lahjakortteja voi myös ostaa etukäteen laskulla.
Mikäli matka on varattu ja paikalle ei saavuta, laskutetaan asiakkaalta tilattu palvelu ja sen hinta kokonaisuudessaan.
Matkan peruutus:
Emme veloita vähintään kahta viikkoa ennen matkan alkua tehdyistä peruutuksista.
Mikäli varaus joudutaan perumaan 7-13vrk ennen matkan alkua, veloitamme 50 % sovitusta matkan hinnasta.
Mikäli matka joudutaan perumaan 0-6vrk ennen sovittua kalastusmatkaa, veloitamme 100 % sovitusta matkan hinnasta.
Nämä ehdot koskevat kaikkia varattuja kalastusmatkoja.
Asiakas on velvollinen noudattamaan sovittua aikataulua. Mikäli asiakas ei saavu varattuun kalastusopastukseen,
matkanjärjestäjällä on oikeus veloittaa matkan hinta kokonaisuudessaan asiakkaalta. Myöskään etukäteen mahdolisesti maksettua maksua ei hyvitetä näissä tapauksissa.
Yritys ei ole vastuussa asiakkaan henkilökohtaisista matkatavaroista eikä myöhästymisestä.
Yritys ei myöskään korvaa asiakkaan sairastumisesta aiheutuvia peruutuskustannuksia tai sairaanhoitokuluja. Onnettomuuden tai sairastumisen kohdatessa asiakas
voi hakea korvauksia vakuutusyhtiöltä, jos hänellä on voimassaoleva matkustaja- ja matkatavaravakuutus.
Asiakkaan kannattaa hankkia kattavat vakuutukset, jotta välttää poikkeustilanteista koituvat lisäkustannukset.
Matkanjärjestäjää koskevasta ylivoimaisesta esteestä (Force Majeure) kuten sairauskohtaus tai onnettomuus aiheutuva matkan peruuntuminen hyvitetään,
jos asiakas on maksanut sen etukäteen.
Yrityksellä Lohimaa Fishing Services on ajantasaiset sekä lainmukaiset vakuutukset: vastuuvakuutus, tapaturmavakuutus ja venevakuutus.
Hyvät käytöstavat kuuluvat kalastukseen
Asiakas ei saa olla selvästi liian päihtyneenä veneessä. Kalastusopas keskeyttää kalastustapahtuman, jos muiden asiakkaiden tai oppaan
turvallisuus on uhattuna vesillä. Asiakas on itse vastuussa käytöksestään, eikä rahoja palauteta matkan keskeytyessä.
Asiakkaan on hyvä pukeutua säänmukaisesti. Suojavarusteista voi tiedustella etukäteen oppaalta +358407746308.
Terveisin,
Lohimaa Fishing Services
tel. +358407746308
www.lohimaafishing.com


Varausehdot / Tahko Experience Oy
Nämä varausehdot koskevat Tahko Experience Oy:n asiakkailleen välittämiä palveluja. Varaus voidaan tehdä
suullisesti tai kirjallisesti. Sopimus syntyy, kun asiakas vahvistaa varauksen kirjallisesti (kirje tai sähköposti).
Varaus on voimassa sille ilmoitetulle henkilömäärälle ja tulee sitovasti voimaan kun Tahko Experience Oy on
sen kirjallisesti vahvistanut (sähköposti, kirje). Varauksen vahvistamisen jälkeen majoitus- ja tilavarauksista
suoritetaan maksu ennakkoon, mikäli asiakas haluaa, kaikki palvelut voidaan laskuttaa myös kerralla. Mikäli
maksua ei suoriteta ajoissa, yliajalta peritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4§ mukaan. Ohjelma- ja
ruokailupalveluiden osalta laskutus on heti tilaisuuden jälkeen. Jos maksuehtoja ei noudateta, Tahko
Experience Oy:llä on oikeus purkaa sopimus. Asiakas on kuitenkin velvollinen korvaamaan aiheutuneet kulut
täysimääräisinä. 

Peruutukset ja muutokset
Peruutuspäivä on se päivä, jona Tahko Experience Oy on saanut tiedon peruutuksesta. Varaus tulee perua aina
kirjallisesti (kirje, sähköposti). Alustavan majoitusvarauksen peruminen onnistuu ilman kuluja. Jos vahvistettu
varaus perutaan aiemmin kuin neljä (4) viikkoa ennen varauksen alkua, varauksen peruuttamisessa pidätetään
aina 50% maksetusta maksusta + 20 euron käsittelymaksu. Jos peruutus tehdään alle neljä (4) viikkoa ennen
varauksen alkamista, peritään koko varauksen arvo.Suosittelemme asiakkaillemme matkavakuutusta
mahdollisia poikkeustilanteita ja odottamattomia tapauksia varten. Varaustilanteen niin salliessa, varausta
voidaan siirtää 50 euron siirtomaksulla kerran toiseen ajankohtaan (max 6kk) tapauksissa jolloin tieto
peruutuksesta saadaan kirjallisena neljä (4) viikkoa ennen varauksen alkua.

Henkilömäärä
Ryhmän lopullinen henkilölukumäärä vahvistetaan Tahko Experience Oy:lle viimeistään 14 vuorokautta ennen
tapahtumaa. Jos ryhmäkoko pienenee, eikä siitä ole ilmoitettu, veloitamme tilauksen täysimääräisesti (jos
ryhmäkoko vaikuttaa hintaan). Aikataulumuutokset on aina neuvoteltava erikseen. Kaikki muutokset /
vahvistukset / perumiset pyydämme tekemään kirjallisesti (sähköposti) Tahko Experience Oy:lle.

Erikoisjärjestelyistä
Mikäli Tahko Experience Oy hankkii asiakkaan toivomuksesta erikoislupia, sitoutuu asiakas maksamaan niistä
aiheutuneet kustannukset.

Asiakkaan vastuu
Asiakas vastaa kaikista vahingoista, joita asiakkaan laitteet, henkilökunta, esiintyjät tai yleisö aiheuttavat Tahko
Experience Oy:lle tai kolmannelle osapuolelle. Asiakas sitoutuu noudattamaan Tahko Experience Oy:n ja
vastuullisten ohjelman järjestäjien antamia ohjeita niin tilojen, kalusteiden, laitteiden ym. erikoisvälineistön
käyttöä koskevissa asioissa. Asiakas on velvollinen noudattamaan ilmoitettuja turvallisuus- ja erikoisohjeita sekä
hyväksymänsä tilaisuuden / varauksen aikataulua. Mikäli asiakas laiminlyö nämä velvollisuutensa, on
vastuullisella ohjelman järjestäjällä oikeus veloittaa laiminlyönnistä aiheutuneet kustannukset.

Muuta huomioitavaa
Asiakas vastaa itse siitä, että palvelujen käyttämiseen tarvittavat luvat tai todistukset, kuten esimerkiksi ajokortti
(ohjelmapalveluissa esim.), ovat voimassa. Tahko Experience Oy ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista
tai odottamattomista sään vaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja. Järjestäjä pidättää
itsellään oikeuden muuttaa tai perua ohjelman, jos sääolosuhteet tai muut tekijät aiheuttavat vaaratilanteen tai
muun turvallisuusriskin. Asiakas on velvollinen olemaan ajoissa ohjeistettuna aikana tapaamispaikalla.

Mahdolliset reklamaatiot tulee tehdä jo kohteessa palveluntuottajalle tai Tahko Experience Oy:n edustajalle.
Mikäli tämä ei ole mahdollista tai asiaan ei saada paikanpäällä tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy
korvausvaatimus, tulee reklamaatio lähettää kirjallisena seitsemän päivän (7) kuluessa ohjelman päättymisestä
osoitteeseen: Tahko Experience Oy, Laitisenmäki 318 C, 73320 Nilsiä, sähköposti: info@tahkoexperience.fi.
Ehdot ovat voimassa toistaiseksi, oikeudet muutoksiin pidätetään (23.10.2018).