Tahkon ja Nilsiän palvelukarttaPALVELUKARTTA     Instagram kuviaFIILIS     I Love Tahko BlogiBLOGI     SuomeksiFI | In englishENVarausehdot / Tahko Experience Oy
Nämä varausehdot koskevat Tahko Experience Oy:n asiakkailleen välittämiä palveluja. Varaus voidaan tehdä
suullisesti tai kirjallisesti. Sopimus syntyy, kun asiakas vahvistaa varauksen kirjallisesti (kirje tai sähköposti).
Varaus on voimassa sille ilmoitetulle henkilömäärälle ja tulee sitovasti voimaan kun Tahko Experience Oy on
sen kirjallisesti vahvistanut (sähköposti, kirje). Varauksen vahvistamisen jälkeen majoitus- ja tilavarauksista
suoritetaan maksu ennakkoon, mikäli asiakas haluaa, kaikki palvelut voidaan laskuttaa myös kerralla. Mikäli
maksua ei suoriteta ajoissa, yliajalta peritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4§ mukaan. Ohjelma- ja
ruokailupalveluiden osalta laskutus on heti tilaisuuden jälkeen. Jos maksuehtoja ei noudateta, Tahko
Experience Oy:llä on oikeus purkaa sopimus. Asiakas on kuitenkin velvollinen korvaamaan aiheutuneet kulut
täysimääräisinä. 

Peruutukset ja muutokset
Peruutuspäivä on se päivä, jona Tahko Experience Oy on saanut tiedon peruutuksesta. Varaus tulee perua aina
kirjallisesti (kirje, sähköposti). Alustavan majoitusvarauksen peruminen onnistuu ilman kuluja. Jos vahvistettu
varaus perutaan aiemmin kuin neljä (4) viikkoa ennen varauksen alkua, varauksen peruuttamisessa pidätetään
aina 50% maksetusta maksusta + 20 euron käsittelymaksu. Jos peruutus tehdään alle neljä (4) viikkoa ennen
varauksen alkamista, peritään koko varauksen arvo.Suosittelemme asiakkaillemme matkavakuutusta
mahdollisia poikkeustilanteita ja odottamattomia tapauksia varten. Varaustilanteen niin salliessa, varausta
voidaan siirtää 50 euron siirtomaksulla kerran toiseen ajankohtaan (max 6kk) tapauksissa jolloin tieto
peruutuksesta saadaan kirjallisena neljä (4) viikkoa ennen varauksen alkua.

Henkilömäärä
Ryhmän lopullinen henkilölukumäärä vahvistetaan Tahko Experience Oy:lle viimeistään 14 vuorokautta ennen
tapahtumaa. Jos ryhmäkoko pienenee, eikä siitä ole ilmoitettu, veloitamme tilauksen täysimääräisesti (jos
ryhmäkoko vaikuttaa hintaan). Aikataulumuutokset on aina neuvoteltava erikseen. Kaikki muutokset /
vahvistukset / perumiset pyydämme tekemään kirjallisesti (sähköposti) Tahko Experience Oy:lle.

Erikoisjärjestelyistä
Mikäli Tahko Experience Oy hankkii asiakkaan toivomuksesta erikoislupia, sitoutuu asiakas maksamaan niistä
aiheutuneet kustannukset.

Asiakkaan vastuu
Asiakas vastaa kaikista vahingoista, joita asiakkaan laitteet, henkilökunta, esiintyjät tai yleisö aiheuttavat Tahko
Experience Oy:lle tai kolmannelle osapuolelle. Asiakas sitoutuu noudattamaan Tahko Experience Oy:n ja
vastuullisten ohjelman järjestäjien antamia ohjeita niin tilojen, kalusteiden, laitteiden ym. erikoisvälineistön
käyttöä koskevissa asioissa. Asiakas on velvollinen noudattamaan ilmoitettuja turvallisuus- ja erikoisohjeita sekä
hyväksymänsä tilaisuuden / varauksen aikataulua. Mikäli asiakas laiminlyö nämä velvollisuutensa, on
vastuullisella ohjelman järjestäjällä oikeus veloittaa laiminlyönnistä aiheutuneet kustannukset.

Muuta huomioitavaa
Asiakas vastaa itse siitä, että palvelujen käyttämiseen tarvittavat luvat tai todistukset, kuten esimerkiksi ajokortti
(ohjelmapalveluissa esim.), ovat voimassa. Tahko Experience Oy ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista
tai odottamattomista sään vaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja. Järjestäjä pidättää
itsellään oikeuden muuttaa tai perua ohjelman, jos sääolosuhteet tai muut tekijät aiheuttavat vaaratilanteen tai
muun turvallisuusriskin. Asiakas on velvollinen olemaan ajoissa ohjeistettuna aikana tapaamispaikalla.

Mahdolliset reklamaatiot tulee tehdä jo kohteessa palveluntuottajalle tai Tahko Experience Oy:n edustajalle.
Mikäli tämä ei ole mahdollista tai asiaan ei saada paikanpäällä tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy
korvausvaatimus, tulee reklamaatio lähettää kirjallisena seitsemän päivän (7) kuluessa ohjelman päättymisestä
osoitteeseen: Tahko Experience Oy, Laitisenmäki 318 C, 73320 Nilsiä, sähköposti: info@tahkoexperience.fi.
Ehdot ovat voimassa toistaiseksi, oikeudet muutoksiin pidätetään (23.10.2018).