Tahkon ja Nilsiän palvelukarttaPALVELUKARTTA     Instagram kuviaFIILIS     I Love Tahko BlogiBLOGI     SuomeksiFI | In englishENVarausehdot 
Nämä varausehdot koskevat Jylhä Outdoors Oy:n / Tahko Safareiden (aputoiminimi) asiakkailleen välittämiä palveluja. Varaus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Sopimus syntyy, kun asiakas vahvistaa varauksen kirjallisesti (kirje tai sähköposti). Varaus on voimassa sille ilmoitetulle henkilömäärälle ja tulee sitovasti voimaan kun Tahko Safarit on sen kirjallisesti vahvistanut (sähköposti, kirje). Varauksen vahvistamisen jälkeen varauksista suoritetaan maksu ennakkoon, mikäli asiakas haluaa, kaikki palvelut voidaan laskuttaa myös kerralla. Mikäli maksua ei suoriteta ajoissa, yliajalta peritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4§ mukaan. Ohjelma- ja ruokailupalveluiden osalta laskutus on heti tilaisuuden jälkeen. Jos maksuehtoja ei noudateta, Jylhä Outdoors Oy:llä on oikeus purkaa sopimus. Asiakas on kuitenkin velvollinen korvaamaan aiheutuneet kulut täysimääräisinä. 

Peruutukset ja muutokset
Peruutuspäivä on se päivä, jona Jylhä Outdoors Oy on saanut tiedon peruutuksesta. Varaus tulee perua aina kirjallisesti (kirje, sähköposti). Alustavan varauksen peruminen onnistuu ilman kuluja. Jos vahvistettu varaus perutaan aiemmin kuin neljä (4) viikkoa ennen varauksen alkua, varauksen peruuttamisessa pidätetään aina 50% maksetusta maksusta + 20 euron käsittelymaksu. Jos peruutus tehdään alle neljä (4) viikkoa ennen varauksen alkamista, peritään koko varauksen arvo.Suosittelemme asiakkaillemme matkavakuutusta mahdollisia poikkeustilanteita ja odottamattomia tapauksia varten. Varaustilanteen niin salliessa, varausta voidaan siirtää 50 euron siirtomaksulla kerran toiseen ajankohtaan (max 6kk) tapauksissa jolloin tieto peruutuksesta saadaan kirjallisena neljä (4) viikkoa ennen varauksen alkua.

Henkilömäärä
Ryhmän lopullinen henkilölukumäärä vahvistetaan Jylhä Outdoors Oy:lle viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa. Jos ryhmäkoko pienenee, eikä siitä ole ilmoitettu, veloitamme tilauksen täysimääräisesti (jos ryhmäkoko vaikuttaa hintaan). Aikataulumuutokset on aina neuvoteltava erikseen. Kaikki muutokset / vahvistukset / perumiset pyydämme tekemään kirjallisesti (sähköposti) Jylhä Outdoors Oy:lle.

Erikoisjärjestelyistä
Mikäli Jylhä Outdoors Oy hankkii asiakkaan toivomuksesta erikoislupia, sitoutuu asiakas maksamaan niistä aiheutuneet kustannukset.

Asiakkaan vastuu
Asiakas vastaa kaikista vahingoista, joita asiakkaan laitteet, henkilökunta, esiintyjät tai yleisö aiheuttavat Jylhä Outdoors Oy:lle tai kolmannelle osapuolelle. Asiakas sitoutuu noudattamaan Jylhä Outdoors Oy:n ja vastuullisten ohjelman järjestäjien antamia ohjeita niin tilojen, kalusteiden, laitteiden ym. erikoisvälineistön käyttöä koskevissa asioissa. Asiakas on velvollinen noudattamaan ilmoitettuja turvallisuus- ja erikoisohjeita sekä hyväksymänsä tilaisuuden / varauksen aikataulua. Mikäli asiakas laiminlyö nämä velvollisuutensa, on vastuullisella ohjelman järjestäjällä oikeus veloittaa laiminlyönnistä aiheutuneet kustannukset.

Muuta huomioitavaa
Asiakas vastaa itse siitä, että palvelujen käyttämiseen tarvittavat luvat tai todistukset, kuten esimerkiksi ajokortti (ohjelmapalveluissa esim.), ovat voimassa. Jylhä Outdoors Oy ei ole velvollinen korvaamaan luonnonolosuhteista tai odottamattomista sään vaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai perua ohjelman, jos sääolosuhteet tai muut tekijät aiheuttavat vaaratilanteen tai muun turvallisuusriskin. Asiakas on velvollinen olemaan ajoissa ohjeistettuna aikana tapaamispaikalla.
Mahdolliset reklamaatiot tulee tehdä jo kohteessa palveluntuottajalle tai Jylhä Outdoors Oy:n edustajalle.
Mikäli tämä ei ole mahdollista tai asiaan ei saada paikanpäällä tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee reklamaatio lähettää kirjallisena seitsemän päivän (7) kuluessa ohjelman päättymisestä osoitteeseen: Jylhä Outdoors Oy, Sääskiniementie 560, 73310 TAHKOVUORI tai sales@tahkosafarit.fi 

Ehdot ovat voimassa toistaiseksi, oikeudet muutoksiin pidätetään (16.9.2022).