Tahkon ja Nilsiän palvelukarttaPALVELUKARTTA     Instagram kuviaFIILIS     I Love Tahko BlogiBLOGI     SuomeksiFI | In englishENVarausehdot / Tahko Experience Oy
Nämä varausehdot koskevat Tahko Experience Oy:n asiakkailleen välittämiä palveluja. Varaus voidaan tehdä
suullisesti tai kirjallisesti. Sopimus syntyy, kun asiakas vahvistaa varauksen kirjallisesti (kirje tai sähköposti).
Varaus on voimassa sille ilmoitetulle henkilömäärälle ja tulee sitovasti voimaan kun Tahko Experience Oy on
sen kirjallisesti vahvistanut (sähköposti, kirje). Varauksen vahvistamisen jälkeen suoritetaan ennakkomaksu,
joka on 20 % varauksen kokonaishinnasta. Loppumaksu suoritetaan viimeistään 5 viikkoa ennen varauksen
alkamista. Mikäli maksua ei suoriteta ajoissa, yliajalta peritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4§ mukaan.
Jos maksuehtoja ei noudateta, Tahko Experience Oy:llä on oikeus purkaa sopimus. Asiakas on kuitenkin
velvollinen korvaamaan aiheutuneet kulut täysimääräisinä. Mikäli varauksen tekoajankohdasta on alle 2 kk (60
vrk) varatun jakson alkamispäivään, lähetetään vain yksi lasku, joka sisältää koko varausmaksun. Koko lasku
erääntyy välittömästi. Myös alle 300 € suuruisesta varauksesta lähetetään vain yksi lasku.

Peruutukset ja muutokset
Peruutuspäivä on se päivä, jona Tahko Experience Oy on saanut tiedon peruutuksesta. Varaus tulee perua aina
kirjallisesti (kirje, sähköposti). Alustavan majoitusvarauksen peruminen onnistuu ilman kuluja. Jos vahvistettu
varaus perutaan aiemmin kuin viisi (5)viikkoa ennen varauksen alkua, varauksen peruuttamisessa pidätetään
aina siihen mennessä maksettu 20 % varausmaksu + 20 euron käsittelymaksu. Jos peruutus tehdään alle viisi (5)
viikkoa ennen varauksen alkamista, peritään koko varauksen arvo. Mikäli Tahko Experience saa uusia
asiakkaita peruutettujen tilalle, varausmaksua voidaan palauttaa siltä osin kuin uudelta asiakkaalta saadaan
varausmaksua tilalle. Ennakkomaksua (20 %) ja käsittelymaksua 20 euroa ei palauteta. Suosittelemme
asiakkaillemme matkavakuutusta mahdollisia poikkeustilanteita ja odottamattomia tapauksia varten.

Henkilömäärä
Ryhmän lopullinen henkilölukumäärä vahvistetaan Tahko Experience Oy:lle viimeistään 14 vuorokautta ennen
tapahtumaa. Jos ryhmäkoko pienenee, eikä siitä ole ilmoitettu, veloitamme tilauksen täysimääräisesti (jos
ryhmäkoko vaikuttaa hintaan). Aikataulumuutokset on aina neuvoteltava erikseen. Kaikki muutokset
/vahvistukset/perumiset pyydämme tekemään kirjallisesti (sähköposti) Tahko Experience Oy:lle.

Erikoisjärjestelyistä
Mikäli Tahko Experience Oy hankkii asiakkaan toivomuksesta erikoislupia, sitoutuu asiakas maksamaan niistä
aiheutuneet kustannukset.

Asiakkaan vastuu
Asiakas vastaa kaikista vahingoista, joita asiakkaan laitteet, henkilökunta, esiintyjät tai yleisö aiheuttavat Tahko
Experience Oy:lle tai kolmannelle osapuolelle. Asiakas sitoutuu noudattamaan Tahko Experience Oy:n ja
vastuullisten ohjelman järjestäjien antamia ohjeita niin tilojen, kalusteiden, laitteiden ym. erikoisvälineistön
käyttöä koskevissa asioissa. Asiakas on velvollinen noudattamaan ilmoitettuja turvallisuus- ja erikoisohjeita
sekä hyväksymänsä tilaisuuden / varauksen aikataulua. Mikäli asiakas laiminlyö nämä velvollisuutensa, on
vastuullisella ohjelman järjestäjällä oikeus veloittaa laiminlyönnistä aiheutuneet kustannukset.

Muuta huomioitavaa
Asiakas vastaa itse siitä, että palvelujen käyttämiseen tarvittavat luvat tai todistukset, kuten esimerkiksi
ajokortti (ohjelmapalveluissa esim.), ovat voimassa. Tahko Experience Oy ei ole velvollinen korvaamaan
luonnonolosuhteista tai odottamattomista sään vaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai
kuluja. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai perua ohjelman, jos sääolosuhteet tai muut tekijät
aiheuttavat vaaratilanteen tai muun turvallisuusriskin. Asiakas on velvollinen olemaan ajoissa ohjeistettuna
aikana tapaamispaikalla.

Mahdolliset reklamaatiot tulee tehdä jo kohteessa palveluntuottajalle tai Tahko Experience Oy:n edustajalle.
Mikäli tämä ei ole mahdollista tai asiaan ei saada paikanpäällä tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy
korvausvaatimus, tulee reklamaatio lähettää kirjallisena seitsemän päivän (7) kuluessa ohjelman päättymisestä
osoitteeseen: Tahko Experience Oy, Laitisenmäki 318 C, 73320 Nilsiä, sähköposti: info@tahkoexperience.fi
Ehdot ovat voimassa toistaiseksi, oikeudet muutoksiin pidätetään (4.1.2016).